Научете повече за нашите услуги по прозрачен начин

Правни

Между другото

Престоен est un service proposé par MYWEBTECH. Хост на уеб сайтове : CloudFlare Security CDN Inc 665 3rd Street, Сан Франциско, CA 94107 (САЩ) Столица на стойност $175 000

Редактор : Como Martin - В съответствие със закона на Националната комисия по компютърни науки и свобода от 06.01.78, имате право на достъп и коригиране на информацията за Вас, събрана от нашата компания. Информацията на сайта PremSpot.com са възможно най-точни и сайтът периодично се актуализира, но може да съдържа неточности, пропуски или пропуски.

Общи условия за продажба

Член 1 - ЦЕЛ НА УСЛОВИЯТА :

Целта на тази страница е да определи условията, при които Уеб-агенцията (наричан по-долу "Доставчикът") ще предоставя на Клиента квалифициран персонал, за да гарантира своята мисия да подпомага създаването на уебсайта на Клиента, за да позволи този сайт да бъде онлайн и да го предложи на партньора си добра видимост. Клиентът се ангажира да има правомощия, правомощия и капацитет да сключва и изпълнява задълженията, посочени тук. Редакторът е Комо Мартин.

ЧЛЕН 2 - ПОСТИГАНЕ НА МИСИЯ :

За да гарантира мисията, описана в нашите PACK листа (наричана по-долу "Мисия"), Доставчикът предоставя на Клиента всички свои услуги и компетентен екип, който е специално отговорен за изпълнението на мисията. Доставчикът ще положи максимални усилия, за да гарантира, че има достатъчно персонал, който е посветен на мисията и необходимите умения. Мисията, описана на нашия уебсайт, представлява глобална интервенция с фиксирана сума без абонамент. За изпълнението на мисията си, Доставчикът ще може да модулира първоначално планирания брой дни/мъже за всяка от стъпките, включени във Вашата поръчка, като ги прехвърли на други етапи, единственото задължение на Доставчика, пребиваващ в предоставянето на платеното обезщетение..

ЧЛЕН 3 - ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЯЕМОСТ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА :

Тези общи условия подлежат на противовъзпомощно спрямо Клиента, който е подписал тези услуги чрез покупка и е отговорен за един или повече уеб сайтове, за които Доставчикът носи отговорност за Мисията. Плащането на поръчката от Клиента е на стойност преди това да се знае и да приеме тези условия. Тези условия се прилагат за всяка доставка на услуги по цитиране на онлайн информационна система. Следователно всяка покупка на нашия сайт предполага пълното и безусловно придържане на Клиента към тези условия. В съответствие с разпоредбите на член 1119 от Гражданския кодекс, специфичните условия ще отменят условията. Фактът, че ищецът в нито един момент не се възползва от някое от тези правила и условия и/или да одумори нарушение от страна на другата страна на което и да е от задълженията, обхванати от настоящите общи условия, не може да се тълкува като полезно от Страна на Доставчика за по-късно да се възползва от някое от тези условия..

ПОЗИЦИЯ 4 - ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ :

В замяна на мисията Клиентът заплаща фирмената сума на фиксирана цена в детайлите на избрания пакет..
Общата сума, която е спряна във фактурата, ще бъде платена в съответствие с Условията за.

ЧЛЕН 5 - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЩЕЦА :

Доставчикът се ангажира да поддържа поверителността на всяка информация и документи, които може да притежава в резултат на изпълнението на ползите. Тази клауза за поверителност се отнася за всички членове на персонала, с които ще трябва да бъдат предприети всички необходими мерки за изпълнение на това задължение. Тя също така се ангажира да гарантира поверителността на информацията, която се хоства, и да не я разкрива на трети страни.

L