Lisateave meie teenuste kohta läbipaistval viisil

Õiguslik

Muide

Premspot ( Sihtkoha Premspot lähedal) est un service proposé par MYWEBTECH. Veebisaidi host : CloudFlare Turvalisus CDN Inc 665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (USA) Capital of $ 175,000

Toimetaja : Como Martin - Vastavalt seadusele National Commission of Computer Science ja Freedom of 06.01.78, teil on õigus pääseda ja parandada teavet teie kogutud meie firma. Teave veebilehel PremSpot.com võimalikult täpsed ja ala ajakohastatakse korrapäraselt, kuid võib sisaldada ebatäpsusi, puudusi või puudusi.

Müügi üldtingimused

ARTIKKEL 1 - TINGIMUSTE EESMÄRK :

Selle lehe eesmärk on määrata kindlaks tingimused, mille alusel Veebiagentuur (edaspidi "teenusepakkuja") annab Kliendile kvalifitseeritud töötaja, et tagada oma ülesanne toetada Kliendi veebilehe loomist, et võimaldada selle saidi veebipõhist olemist ja pakkuda sellele partneri kaudu head nähtavust. Klient on võtnud endale kohustuse omada volitusi, volitusi ja suutlikkust sõlmida ja täita siin sätestatud kohustusi. Toimetaja on Como Martin.

ARTIKKEL 2 – MISSIOONI SAAVUTAMINE :

Selleks, et tagada missioon, nagu on kirjeldatud meie pakendi lehtedel (edaspidi "missioon"), osutab Teenusepakkuja Kliendile kõiki oma teenuseid ja missiooni täitmise eest spetsiaalselt vastutava pädeva meeskonnaga. Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva, et tagada missioonile ja vajalikele oskustele pühendatud töötajate piisav varustamine. Missioon, nagu on kirjeldatud meie kodulehel esindab globaalse fikseeritud summaga sekkumine ilma tellimus. Oma missiooni täitmiseks on Teenusepakkujal võimalik muuta päevade/meeste arvu, mis on algselt kavandatud iga teie tellimuses sisalduva etapi jaoks, määrates need teistesse etappidesse, mis on tasustatava hüvitise andmisel elava teenusepakkuja ainus kohustus..

ARTIKKEL 3 - TINGIMUSTE KOHALDAMINE JA JÕUSTATAVUS :

Need tingimused on täitmisele pööratavad Kliendi suhtes, kes on nende allkirjastaja ostu teel ja vastutab ühe või mitme veebilehe eest, mille eest teenuse osutaja vastutab. Tellimuse tasumine Kliendi poolt on väärt nende tingimuste eelnevat tundmist ja aktsepteerimist. Need tingimused kehtivad mis tahes teenuste pakkumisesuhtes veebipõhisele infosüsteemile. Seetõttu tähendab meie saidil olev ost Kliendi täielikku ja kvalifitseerimata kinnipidamist nendetingimuste järgimist. Vastavalt tsiviilseadustiku artikli 1119 sätetele on eritingimused tingimustega ülimuslikud. Asjaolu, et hageja ei kasuta kunagi ühtegi neist tingimustest ja/või annab õiguse teisele poolele nendetingimustega hõlmatud kohustuste rikkumisele, ei saa tõlgendada kui seda, et teenuseosutaja loobub hiljem mõnda neist tingimustest..

Punkt 4 - HIND JA MAKSETINGIMUSED :

Vastutasuks missiooni eest tasub Klient valitud paketi üksikasjades kindla summa fikseeritud hinnaga..
Arvel peatunud kogusumma tasutakse vastavalt Arveldustingimustele..

ARTIKKEL 5 - TAOTLEJA KOHUSTUSED :

Teenusepakkuja on võtnud endale kohustuse säilitada mis tahes teabe ja dokumentide konfidentsiaalsus, mis tal võib kasu saamise tõttu olla. See konfidentsiaalsusklausel laieneb kõigile töötajatele, kellega tuleb selle kohustuse täitmiseks võtta kõik vajalikud meetmed. Samuti on ta võtnud kohustuse tagada majutatud teabe konfidentsiaalsus, mitte avaldada seda ühelegi kolmandale isikule..

L