Lue lisää palveluistamme läpinäkyvällä tavalla

Oikeudellinen

Muuten

PREMSPOT-LAITE on WEB SOLUTIONS -palvelun tarjoama palvelu. Verkkosivuston isäntä : CloudFlare Security CDN Inc 665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (YHDYSVALLAT) Pääoma 175 000 dollaria

Editor : Como Martin - Kansallisen tietojenkäsittelytieteen ja vapauden toimikokouksen 06.01.78 lain mukaisesti sinulla on oikeus saada ja korjata yrityksemme keräämät tiedot sinusta. Sivuston tiedot PremSpot.com ovat mahdollisimman tarkkoja ja sivustoa päivitetään määräajoin, mutta se voi sisältää epätarkkuuksia, puutteita tai puutteita.

Yleiset myyntiehdot

1 ARTIKLA - EDELLYTYSTEN TARKOITUS :

Tämän sivun tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaisesti Web-toimisto (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tarjoaa Asiakkaalle pätevää henkilökuntaa varmistaakseen, että sen tehtävänä on tukea Asiakkaan verkkosivuston luomista, jotta tämä sivusto voi olla verkossa ja tarjota sille kumppaninsa kautta hyvän näkyvyyden. Asiakas on sitoutunut siihen, että hänellä on valtuudet, valtuudet ja valmiudet tehdä ja toteuttaa tässä asetettuja velvoitteita. Toimittaja on Como Martin..

2 ARTIKLA - TEHTÄVÄN TOTEUTUMINEN :

Varmistaakseen PACK-lomakkeissamme (jäljempänä "Tehtävä") kuvatun tehtävän Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaalle kaikki palvelunsa ja pätevän ryhmän, joka on erityisesti vastuussa tehtävän toteuttamisesta. Palveluntarjoaja tekee parhaansa varmistaakseen, että tehtävään on varattu riittävästi henkilökuntaa ja tarvittavat taidot. Verkkosivustollamme kuvattu operaatio edustaa maailmanlaajuista kiinteämääräistä interventiota ilman tilausta. Tehtävänsä suorittamiseksi Palveluntarjoaja voi mukauttaa niiden päivien/miesten määrää, jotka alun perin suunniteltiin kullekin tilaukseen sisältyvälle vaiheelle, ja osoittaa ne muihin vaiheisiin, jotka ovat palveluntarjoajan ainoa velvoite, joka on maksetun etuuden tarjoamisessa..

3 ARTIKLA - EHTOJEN SOVELTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS :

Nämä ehdot ovat täytäntöönpanokelpoisia Asiakasta vastaan, joka on allekirjoittanut nämä oston yhteydessä ja on vastuussa yhdestä tai useammasta verkkosivustosta, joista Palveluntarjoaja on vastuussa Tehtävästä. Asiakkaan tilauksen maksaminen on näiden ehtojen ennakkotietojen ja hyväksymisen arvoista. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin online-tietojärjestelmään viittaavia palveluja tarjoavaan tarjontaan. Siksi kaikki ostot sivustollamme merkitsevät Asiakkaan täyttä ja pätemätöntä noudattamista näihin ehtoihin. Siviililain 1119 §:n säännösten mukaisesti erityisehdot ohittavat ehdot. Sitä, että kantaja ei missään vaiheessa hyödynnä mitään näistä ehdoista ja/tai hyväksy sitä, että toinen osapuoli rikkoo jotakin näissä ehdoissa katettuja velvoitteita, ei voida pitää palveluntarjoajan antamisen arvoisena, jotta se voisi myöhemmin käyttää jotakin näistä ehdoista..

KOHDE 4 - HINTA- JA MAKSUEHDOT :

Vastineeksi tehtävästä Asiakas maksaa kiinteään hintaan valitun paketin yksityiskohdista kiinteään hintaan..
Laskuun pysäytetty kokonaissumma maksetaan selvitysehtojen mukaisesti.

5 ARTIKLA - KANTAJAN VELVOLLISUUDET :

Palveluntarjoaja on sitoutunut säilyttämään kaikkien niiden tietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuuden, joita sillä voi olla etujen suorituksen seurauksena. Tämä luottamuksellisuutta koskeva lauseke koskee kaikkia henkilöstön jäseniä, joiden kanssa on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän velvoitteen noudattamiseksi. Se on myös sitoutunut varmistamaan isännöityjen tietojen luottamuksellisuuden eikä paljastamaan sitä kolmannelle osapuolelle..

L