Aprann plis sou Sevis nou yo nan yon fason transparan

Legal

Pandan wap di sa

PREMSPOT est un service proposé par MYWEBTECH. Sit web lame : CloudFlare Sekirite CDN Inc 665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (USA) Kapital de $ 175,000

Edite : Como Martin - An ako ak lwa a nan Komisyon Nasyonal la sou Syans enfomatik ak libete nan 06.01.78, ou gen dwa jwenn akse ak korije enfomasyon sou ou kolekte pa konpayi nou an. Enfomasyon ki sou sit la PremSpot.com yo kom egzat ke posib epi sit la se detanzantan mete ajou, men yo ka gen ladan egzak, omisyon oswa defisyans.

Tem Jeneral nan Vann

ATIK 1 - OBJEKTIF KONDISYON YO :

Objektif la nan paj sa a se detemine kondisyon ki anba ki Ajans web la (apre sa refere yo kom "Founise a") ap bay kliyan an ak anplwaye ki kalifye asire misyon li yo nan sipote kreyasyon an nan sit entenet Kliyan an, yo nan lod yo ki pemet sit sa a yo dwe sou entenet ak yo ofri li nan patne li yo yon vizibilite bon. Se Kliyan an angaje yo gen pouvwa a, otorite ak kapasite yo konkli ak pote soti nan obligasyon yo mete deyo isit la. Edite a se Como Martin.

ATIK 2 - REYALIZASYON MISYON :

Yo nan lod yo asire misyon an jan yo dekri sou papye PACK nou yo (isit la refere yo kom "Misyon an"), Founise a bay Kliyan an ak tout sevis li yo ak yon ekip konpetan espesyalman responsab pou ekzekisyon an nan Misyon an. Founise a pral fe pi bon efo li yo asire ke gen ase anplwaye dedye a misyon an ak ladres ki nesese yo. Misyon an jan sa dekri sou sit entenet nou an reprezante yon entevansyon mondyal fiks-fiks san yo pa yon abonman. Pou fini misyon li yo, Founise a pral kapab modile kantite jou / gason okomansman planifye pou chak nan etap sa yo enkli nan lod ou, asiyen yo nan lot etap, sel obligasyon Founise a ki ap viv nan pwovizyon benefis peye a..

ATIK 3 - APLIKASYON AK APLIKASYON NAN TEM AK KONDISYON :

Tem sa yo ak kondisyon yo ranfose kont Kliyan an, ki moun ki se siyatwa a nan sa yo pa achte ak ki responsab pou youn oswa plis sit entenet pou ki Founise a se responsab pou misyon an. Peman an nan lod la pa Kliyan an se vo konesans anvan ak akseptasyon nan tem sa yo ak kondisyon. Kondisyon sa yo aplike nan nenpot dispozisyon sevis referans nan yon sistem enfomasyon sou entenet. Se poutet sa, nenpot ki achte sou sit nou an implies aderans la plen ak kalifye nan kliyan an nan kondisyon sa yo. An ako ak dispozisyon yo nan Atik 1119 nan Kod la Sivil, kondisyon espesifik yo pral anrejistre tem yo ak kondisyon. Lefet ke Reklamasyon an pa nan nenpot ki le ki disponib tet li nan nenpot nan tem sa yo ak kondisyon ak /oswa kondane yon vyolasyon pa lot pati a nan nenpot nan obligasyon an Founise a kouvri nan tem sa yo ak kondisyon yo pa ka konstwi kom yon vale ere pa Founise a nan pita disponib tet li nan nenpot nan kondisyon sa yo..

ATIK 4 - PRI AK TEM PEMAN :

An retounen pou Misyon an, Kliyan an peye kantite lajan fem nan yon pri fiks nan detay yo nan pake a chwazi..
Kantite total, sispann nan fakti a, yo pral peye an ako ak Kondisyon yo nan Antant.

ATIK 5 - OBLIGASYON REKLAME A :

Founise a pran angajman pou kenbe konfidansyalite nenpot enfomasyon ak dokiman li ka kenbe kom yon rezilta nan pefomans benefis yo. Sa a kloz konfidansyalite pwolonje nan tout manm pesonel ak ki moun tout mezi ki nesese yo pral dwe pran nan konfome li avek obligasyon sa a. Li se tou angaje nan asire konfidansyalite enfomasyon an anime epi yo pa divilge li nan nenpot ki twazyem pati.

L