Skaidriai sužinokite daugiau apie mūsų paslaugas

Teisinės

beje

PREMSPOT (Netoli "Premspot" yra web solutions teikiama paslauga. Svetainės priegloba : CloudFlare Saugumo CDN Inc 665 3rd Street, San Franciskas, CA 94107 (JAV) Sostinė $175,000

Redaktorius : Como Martin - Pagal Nacionalinės informatikos ir laisvės komisijos 06.01.78 teisę, jūs turite teisę susipažinti su ir ištaisyti informaciją apie jus, surinktą mūsų įmonės. Informacija svetainėje PremSpot.com yra kuo tikslesnės ir svetainė periodiškai atnaujinama, tačiau joje gali būti netikslumų, praleidimų ar trūkumų,.

Bendrosios pardavimo sąlygos

1 STRAIPSNIS - SĄLYGŲ TIKSLAS :

Šio puslapio tikslas – nustatyti sąlygas, kuriomis Interneto agentūra (toliau – Teikėjas) suteiks Klientui kvalifikuotą personalą, kad užtikrintų jo misiją remti Kliento interneto svetainės kūrimą, kad ši svetainė būtų internete ir per savo partnerį būtų užtikrintas geras matomumas. Klientas yra įsipareigojęs turėti įgaliojimus, įgaliojimus ir gebėjimus sudaryti ir vykdyti čia nustatytus įsipareigojimus. Redaktorius como Martin.

2 STRAIPSNIS – MISIJOS PASIEKIMAS :

Siekiant užtikrinti mūsų PAKUOTĖS lapuose (toliau – Misija) aprašytą misiją, Teikėjas teikia Klientui visas savo paslaugas ir kompetentingą komandą, specialiai atsakingą už misijos vykdymą. Teikėjas dės visas pastangas siekdamas užtikrinti, kad būtų pakankamai misijai skirtų darbuotojų ir reikiamų įgūdžių. Mūsų svetainėje aprašyta misija yra visuotinis fiksuotos sumos įsikišimas be prenumeratos. Kad galėtų užbaigti savo misiją, Teikėjas galės moduliuoti dienų ir (arba) vyrų, iš pradžių numatytų kiekvienam jūsų užsakyme numatytam žingsniui, skaičių, priskirdamas juos kitiems etapams, vienintelį Teikėjo įsipareigojimą, kuris gyvena teikiant mokamą išmoką..

3 STRAIPSNIS - SĄLYGŲ TAIKYMAS IR VYKDYMAS :

Šios sąlygos yra vykdytinos prieš Klientą, kuris yra jų signataras perkant ir yra atsakingas už vieną ar daugiau svetainių, už kurias Teikėjas yra atsakingas už misiją. Kliento užsakymo apmokėjimas yra vertas išankstinio žinojimo ir šių sąlygų priėmimo. Šios sąlygos taikomos bet kokiam nuorodų teikimo paslaugų teikimui į internetinę informacinę sistemą. Todėl bet koks pirkimas mūsų svetainėje reiškia visišką ir besąlyginį Kliento atitiktį šioms sąlygoms. Pagal Civilinio kodekso 1119 straipsnio nuostatas konkrečios sąlygos bus viršesnės už sąlygas. Tai, kad Ieškovas bet kuriuo metu nesinaudoja nė viena iš šių sąlygų ir (arba) netoleruoja kitos šalies padaryto bet kurios iš šiose sąlygose numatytų įsipareigojimų pažeidimo, negali būti aiškinama kaip verta, kad Teikėjas vėliau naudotųsi bet kuria iš šių sąlygų..

4 PUNKTAS - KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS :

Už misiją Klientas sumoka įmonės sumą už fiksuotą kainą pasirinkto paketo duomenyse..
Visa sąskaitoje faktūroje sustabdyta suma bus sumokėta pagal Atsiskaitymo sąlygas.

5 STRAIPSNIS - IEŠKOVO PAREIGOS :

Teikėjas yra įsipareigojęs išlaikyti bet kokios informacijos ir dokumentų, kuriuos jis gali turėti dėl naudos teikimo, konfidencialumą. Ši konfidencialumo sąlyga taikoma visiems darbuotojams, kuriems reikės imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi šio įsipareigojimo. Ji taip pat yra įsipareigojusi užtikrinti priglobtos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos jokiai trečiajai šaliai.

L