Finn ut mer om tjenestene våre på en transparent måte

Juridiske

forresten

PREMSPOT est un service proposé par MYWEBTECH. Nettsted vert : CloudFlare Sikkerhet CDN Inc 665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (USA) Kapital på $ 175.000

Editor : Como Martin - I samsvar med loven fra National Commission on Computer Science and Freedom of 06.01.78, har du rett til å få tilgang til og korrigere informasjonen om deg samlet inn av vårt selskap. Informasjonen på nettstedet PremSpot.com er så nøyaktige som mulig, og nettstedet oppdateres regelmessig, men kan inneholde unøyaktigheter, utelatelser eller mangler.

Generelle salgsbetingelser

ARTIKKEL 1 - FORMÅLET MED VILKÅRENE :

Formålet med denne siden er å bestemme betingelsene som Web Agency (heretter referert til som "Leverandøren") vil gi Kunden kvalifisert personale for å sikre sitt oppdrag om å støtte opprettelsen av Kundens nettsted, for å tillate dette nettstedet å være online og å tilby det gjennom sin partner en god synlighet. Kunden er forpliktet til å ha makt, myndighet og kapasitet til å inngå og utføre forpliktelsene som er angitt her. Redaktøren er Como Martin.

ARTIKKEL 2 - PRESTASJON AV OPPDRAG :

For å sikre oppdraget som beskrevet på våre PACK-ark (heretter referert til som "Oppdraget"), gir leverandøren Kunden alle sine tjenester og et kompetent team som er spesielt ansvarlig for utførelsen av oppdraget. Leverandøren vil gjøre sitt beste for å sikre at det er nok ansatte dedikert til oppdraget og de nødvendige ferdighetene. Oppdraget som beskrevet på vår nettside representerer en global fast-beløp intervensjon uten abonnement. For ferdigstillelse av oppdraget vil Leverandøren kunne modulere antall dager/menn som opprinnelig var planlagt for hvert av trinnene som er inkludert i bestillingen din, og tilordne dem til andre stadier, leverandørens eneste forpliktelse som bor i levering av den betalte ytelsen..

ARTIKKEL 3 - ANVENDELSE OG GJENNOMFØRBARHET AV VILKÅR OG BETINGELSER :

Disse vilkårene og betingelsene kan håndheves mot kunden, som er signataren av disse ved kjøp og er ansvarlig for ett eller flere nettsteder som Leverandøren er ansvarlig for oppdraget for. Betaling av bestillingen av Kunden er verdt forkunnskaper og aksept av disse vilkårene og betingelsene. Disse vilkårene gjelder for alle tilbud om å referere til tjenester til et nettbasert informasjonssystem. Derfor innebærer ethvert kjøp på nettstedet vårt kundens fullstendige og ukvalifiserte overholdelse av disse vilkårene. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 1119 i sivilloven, vil de spesifikke vilkårene overstyre vilkårene og betingelsene. Det faktum at fordringshaveren ikke på noe tidspunkt benytter seg av noen av disse vilkårene og/eller godtar et brudd fra den andre parten til noen av forpliktelsene som dekkes i disse vilkårene, kan ikke tolkes som verdt forutnelse av leverandøren til senere å benytte seg av noen av disse vilkårene..

PUNKT 4 - PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER :

Til gjengjeld for oppdraget betaler Kunden fast beløpet til en fast pris i detaljene for den valgte pakken..
Det totale beløpet, stoppet på fakturaen, vil bli betalt i samsvar med oppgjørsvilkårene.

ARTIKKEL 5 - FORDRINGSHAVERENS FORPLIKTELSER :

Leverandøren er forpliktet til å opprettholde konfidensialiteten til all informasjon og dokumenter den kan ha som følge av ytelsene. Denne konfidensialitetsklausulen gjelder for alle ansatte som alle nødvendige tiltak må treffes for å overholde denne forpliktelsen. Det er også forpliktet til å sikre konfidensialiteten til den vertsbaserte informasjonen og ikke gi den til noen tredjepart.

L