Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Yasal

Bu arada

PREMSPOT WEB SOLUTIONS tarafından sunulan bir hizmettir. Web sitesi sunucusu : CloudFlare Güvenlik CDN Inc 665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (ABD) Sermaye $175,000

Düzenleyicisi : Como Martin - 06.01.78 Ulusal Bilgisayar Bilimleri ve Özgürlüğü Komisyonu'nun yasalarına uygun olarak, şirketimiz tarafından toplanan sizinle ilgili bilgilere erişme ve düzeltme hakkına sahipsiniz. Sitedeki bilgiler PremSpot.com mümkün olduğunca doğru ve site periyodik olarak güncellenir, ancak yanlışlıklar, ihmaller veya eksiklikler içerebilir.

Genel Satış Şartları

MADDE 1 - KOŞULLARIN AMACI :

Bu sayfanın amacı, Web Ajansı'nın (bundan böyle "Sağlayıcı" olarak anılacaktır) Müşteri'ye, bu sitenin çevrimiçi olmasını sağlamak ve ortağı aracılığıyla iyi bir görünürlük sunmak için Müşteri'nin web sitesinin oluşturulmasını destekleme misyonunu sağlamak için nitelikli personel sağlama koşullarını belirlemektir. Müşteri, burada belirtilen yükümlülükleri yerine getirme ve yerine getirme gücüne, yetkive kapasitesine sahip olmayı taahhüt eder. Editörücomo Martin olduğunu.

MADDE 2 - GÖREV BAŞARISI :

Paket sayfalarımızda açıklandığı gibi misyonu sağlamak için (bundan sonra "Misyon" olarak anılacaktır), Sağlayıcı Müşteriye tüm hizmetlerini ve Misyonun yürütülmesinden özel olarak sorumlu yetkili bir ekip sağlar. Sağlayıcı, misyona ve gerekli becerilere adanmış yeterli personel olmasını sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Web sitemizde açıklandığı gibi Misyon, abonelik olmadan küresel bir sabit tutarlı müdahaleyi temsil eder. Misyonunun tamamlanması için, Sağlayıcı, siparişinizde yer alan her adım için başlangıçta planlanan gün/erkek sayısını modüle ederek, bunları başka aşamalara atayabilecek, bu da Sağlayıcının ödenen ödeneğin sağlanmasında ikamet eden tek yükümlülüğüdür..

MADDE 3 - HÜKÜM VE KOŞULLARıN UYGULANMASı VE UYGULANABILIRLIĞI :

Bu hüküm ve koşullar, bunları satın alarak imzalayan ve Sağlayıcının Misyon'dan sorumlu olduğu bir veya daha fazla web sitesinden sorumlu olan Müşteri'ye karşı uygulanabilir. Siparişin Müşteri tarafından ödenmesi, bu hüküm ve koşulların önceden bilinmesini ve kabul edilmesine değerdir. Bu koşullar, çevrimiçi bir bilgi sistemine başvuru hizmetlerinin sağlanması için geçerlidir. Bu nedenle, sitemizde herhangi bir satın alma bu koşullara Müşteri tam ve niteliksiz bağlılık anlamına gelir. Medeni Kanunun 1119 uncu maddesi hükümleri uyarınca, özel koşullar hüküm ve koşulları geçersiz kılacaktır. Davacının bu hüküm ve koşullardan herhangi birini herhangi bir zamanda kabul etmemesi ve/veya karşı tarafın bu hüküm ve koşullarda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini ihlal etmesini göz önünde bulundurmaması, Sağlayıcı tarafından bu koşullardan herhangi birini daha sonra yararlanmak için öngörülmeye değer olduğu şeklinde yorumlanamaz..

MADDE 4 - FIYAT VE ÖDEME KOŞULLARı :

Temsilcilik karşılığında Müşteri, firma tutarını seçilen paketin ayrıntılarında sabit bir fiyata öder..
Faturada durdurulan toplam tutar, Ödeme Koşulları'na uygun olarak ödenecektir..

MADDE 5 - DAVANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Sağlayıcı, faydaların ifası sonucunda elinde bulunabilecek her türlü bilgi ve belgenin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bu gizlilik maddesi, bu yükümlülük yükümlülüğüne uymak için gerekli tüm önlemlerin alınması gereken tüm personele yöneliktir. Ayrıca, barındırılan bilgilerin gizliliğini sağlamayı ve üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi de taahhüt eder..

L