Meer informatie over onze diensten op een transparante manier

Juridische

Trouwens

PREMSPOT est un service proposé par MYWEBTECH. Websitehost : CloudFlare Security CDN Inc 665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (USA) Kapitaal van $ 175.000

Editor : Como Martin - In overeenstemming met de wet van de Nationale Commissie voor Computerwetenschap en Vrijheid van 06.01.78, heeft u het recht om toegang te krijgen tot en te corrigeren van de informatie over u verzameld door ons bedrijf. De informatie op de site PremSpot.com zo nauwkeurig mogelijk zijn en de site periodiek wordt bijgewerkt, maar kan onjuistheden, omissies of tekortkomingen bevatten.

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 - DOEL VAN DE VOORWAARDEN :

Het doel van deze pagina is om de voorwaarden te bepalen waaronder het webagentschap (hierna "de provider" genoemd) de Klant gekwalificeerd personeel zal leveren om ervoor te zorgen dat het de website van de klant ondersteunt, zodat deze site online kan zijn en deze via zijn partner een goede zichtbaarheid kan bieden. De Klant is toegewijd aan het hebben van de bevoegdheid, autoriteit en capaciteit om de hier vastgelegde verplichtingen af te ronden en na te komen. De redacteur is Como Martin.

ARTIKEL 2 - MISSIEVOLTOOIING :

Om de missie zoals beschreven op onze PACK-bladen (hierna "de missie" genoemd) te garanderen, voorziet de Aanbieder de Klant van al zijn diensten en een competent team dat speciaal verantwoordelijk is voor de uitvoering van de missie. De Provider zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel toegewijd is aan de missie en de nodige vaardigheden. De missie zoals beschreven op onze website vertegenwoordigt een wereldwijde interventie met een vast bedrag zonder abonnement. Voor de voltooiing van zijn missie kan de Provider het aantal dagen/mannen dat aanvankelijk gepland was voor elk van de stappen die in uw bestelling zijn opgenomen, moduleren door ze toe te wijzen aan andere fasen, de enige verplichting van de Aanbieder die in de verlening van de betaalde uitkering woont..

ARTIKEL 3 - TOEPASSING EN UITVOERBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN :

Deze algemene voorwaarden zijn afdwingbaar tegen de Klant, die deze ondertekent door aankoop en verantwoordelijk is voor een of meer websites waarvoor de Aanbieder verantwoordelijk is voor de missie. De betaling van de bestelling door de Klant is de moeite waard voorkennis en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden van verwijzende diensten naar een online informatiesysteem. Daarom impliceert elke aankoop op onze site de volledige en onvoorwaardelijke naleving van de Klant aan deze voorwaarden. Overeenkomstig artikel 1119 van het Burgerlijk Wetboek worden de algemene voorwaarden door de specifieke voorwaarden over de voorwaarden vervangen. Het feit dat de eiser op geen enkel moment gebruik maakt van een van deze voorwaarden en/of een schending door de wederpartij vergoelijkt van een van de verplichtingen die onder deze algemene voorwaarden vallen, kan niet worden opgevat als een verklaring van de Aanbieder om later gebruik te maken van een van deze voorwaarden..

POST 4 - PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN :

In ruil voor de missie betaalt de Klant het vaste bedrag tegen een vaste prijs in de details van het geselecteerde pakket..
Het totale bedrag, gestopt op de factuur, wordt betaald in overeenstemming met de Vereffeningsvoorwaarden.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE EISER :

De Aanbieder is vastbesloten om de vertrouwelijkheid van alle informatie en documenten die zij kan houden als gevolg van de prestaties van de voordelen te handhaven. Deze geheimhoudingsclausule geldt voor alle personeelsleden met wie alle nodige maatregelen moeten worden genomen om aan deze verplichting te voldoen. Zij zet zich ook in om de vertrouwelijkheid van de gehoste informatie te waarborgen en deze niet aan derden bekend te maken.

L