Dowiedz się więcej o naszych usługach w przejrzysty sposób

Prawnych

Przy okazji

PREMSPOT ( PREMSPOT ) est un service proposé par MYWEBTECH. Host strony internetowej : CloudFlare Security CDN Inc 665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (USA) Kapitał w wysokości $175,000

Edytor : Como Martin - Zgodnie z prawem Krajowej Komisji Informatyki i Wolności 06.01.78, masz prawo dostępu do informacji o Tobie zebranych przez naszą firmę i poprawiania ich. Informacje na stronie PremSpot.com są jak najdokładniejsze, a strona jest okresowo aktualizowana, ale może zawierać nieścisłości, pominięcia lub braki.

Ogólne warunki sprzedaży

ARTYKUŁ 1 - CEL WARUNKÓW :

Celem tej strony jest określenie warunków, na jakich Agencja Internetowa (zwana dalej "Dostawcą") zapewni Klientowi wykwalifikowany personel, aby zapewnić mu misję wspierania tworzenia strony internetowej Klienta, aby umożliwić korzystanie z tej strony online i zaoferować jej za pośrednictwem swojego partnera dobrą widoczność. Klient zobowiązuje się do posiadania uprawnień, uprawnień i zdolności do zawierania i wypełniania określonych w tym miejscu zobowiązań. Redaktorem jest Como Martin.

ARTYKUŁ 2 - OSIĄGNIĘCIA MISJI :

W celu zapewnienia misji opisanej na naszych arkuszach PACK (zwanych dalej "Misją"), Dostawca świadczy Klientowi wszystkie swoje usługi i kompetentny zespół specjalnie odpowiedzialny za realizację Misji. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wystarczającą liczbę pracowników zaangażowanych w misję i niezbędne umiejętności. Misja opisana na naszej stronie internetowej stanowi globalną interwencję o stałej kwocie bez abonamentu. W celu zakończenia misji, Dostawca będzie mógł modulować liczbę dni/mężczyzn początkowo planowanych dla każdego z etapów zawartych w zamówieniu, przypisując je do innych etapów, co jest jedynym obowiązkiem Usługodawcy zamieszkałego w świadczeniu wypłaconej korzyści..

ARTYKUŁ 3 - STOSOWANIE I WYKONALNOŚĆ WARUNKÓW :

Niniejsze warunki są wykonalne wobec Klienta, który jest ich sygnatariuszem w drodze zakupu i jest odpowiedzialny za jedną lub więcej stron internetowych, za które Dostawca jest odpowiedzialny za Misję. Zapłata zamówienia przez Klienta jest warta uprzedniej znajomości i akceptacji tych warunków. Warunki te mają zastosowanie do każdego świadczenia usług odsyłających do internetowego systemu informacyjnego. W związku z tym każdy zakup na naszej stronie oznacza pełne i niezakwalifikowane przestrzeganie przez Klienta niniejszych warunków. Zgodnie z przepisami artykułu 1119 Kodeksu Cywilnego, warunki szczególne będą nadrzędne w stosunku do warunków. Fakt, że Powód w żadnym momencie nie korzysta z któregokolwiek z niniejszych warunków i/lub nie akceptuje naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z zobowiązań objętych niniejszymi warunkami, nie może być interpretowany jako warty wypowiedzenia przez Dostawcę, aby później skorzystać z któregokolwiek z tych warunków..

POZYCJA 4 - CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI :

W zamian za Misję, Klient płaci ustaloną kwotę po ustalonej cenie w szczegółach wybranego pakietu..
Całkowita kwota, zatrzymana na fakturze, zostanie zapłacona zgodnie z Warunkami Rozliczenia.

ARTYKUŁ 5 - OBOWIĄZKI POWODA :

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji i dokumentów, które może posiadać w wyniku wykonania korzyści. Niniejsza klauzula poufności obejmuje wszystkich pracowników, z którymi konieczne będą podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu wypełnienia tego obowiązku. Zobowiązuje się również do zapewnienia poufności informacji hostowanych i nieujawniania ich osobom trzecim.

L